Reklamacje

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura VAT lub paragon) .

2. Reklamacji podlegają:

• uszkodzenia przesyłki podczas transportu,

• z tytułu wad ukrytych.

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: holder@wp.pl

4. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT, paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji.

5. Sprzedający ustosunkowuje się do żądania Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

6. Towar niezgodny z umową na żądanie Kupującego zostaje doprowadzony do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy chyba, że naprawa lub wymiana są niemożliwe.

7. W takiej sytuacji Kupujący ma prawo domagania się stosownego obniżenia ceny lub odstąpic od umowy. Klientowi zostanie zwrócona równowartość ceny towarów.

8. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.

9. Koszty związane z odesłanie towaru reklamowanego, sklep zwraca Kupującemu po uznaniu reklamacji.