Zwroty i wymiany

Odstąpienie od umowy

1. Sprzedający może odstąpić od umowy zawartej z Kupującym jeżeli Kupujący uchybi terminowi płatności,

2. Odstąpienie może nastąpić w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 10 dni, licząc od daty dostarczenia towaru do Kupującego.

4. Aby odstąpić od umowy Kupujący powinien mailowo, telefonicznie lub pisemnie (na adres firmy) przekazać do sklepu decyzję o odstąpieniu od umowy oraz wysłać towar do Sprzedającego na adres: PHU Holder  ul. Oleska 117 lok. 19  45-231 Opole.
Kupujący wysyła towar na swój koszt.

5. Sklep zwróci należną Kupującemu kwotę niezwłocznie, na wskazane konto lub wskazany adres, nie później niż w terminie 14 dni.

6. Odesłanie towaru wraz z wypełnionym formularzem zwrotu (do pobrania na Stronie Internetowej) ułatwi i może przyspieszyć należny Kupującemu zwrot jego świadczenia.